Kohti ympäristöystävällisiä tulostimia

Tulostamisen ekologisuus eli ympäristöystävällisyys riippuu monesta asiasta. Siihen voi vaikuttaa myös itse omilla valinnoilla.

Virransäästötila säästää luontoa

Itse tulostin voi olla ympäristöystävällinen siten, että se käyttää mahdollisimman vähän sähköä. Tulostimessa on siis hyvä olla virransäästötila, joka aktivoituu tietyn ajan kuluessa, kun tulostinta ei käytetä.

Kuten tietokoneissa on eri asteet sille, kuinka tietokone menee horrokseen tietyn ajan jälkeen, myös tulostimissa tulee olla samanlaiset ominaisuudet. Kannattaa siis valita tulostin, jossa nämä ominaisuudet ovat vakiona tai valittavissa.

Vaikka tulostimen “sammuminen” tietyn ajan kuluttua saattaa ärsyttää käyttäjää, sillä on merkitystä ympäristön kannalta. Käyttäjän kannattaa siis olla kärsivällinen käyttäessään tulostinta, koska se lisää ympäristöystävällisyyttä.

Kaksipuoleinen tulostaminen ja musteen säästäminen

Jotta tulostaminen olisi ympäristöystävällistä, paperia kannattaa käyttää mahdollisimman vähän. Siksi työt pitäisi tulostaa aina kaksipuoleisina, koska se vähentää paperin käyttöä puoleen. Tulostimessa pitää siis olla toiminto, joka mahdollistaa kaksipuoleisen tulostamisen.

Koska mustepatruunoissa ja -kaseteissa on paljon muovia, pitäisi pyrkiä siihen, että niitä kuluisi mahdollisimman vähän. Siksi tulostin, joka säätelee ja vähentää musteen kulutusta, on ympäristöystävällinen.

Kuinka musteen kulutusta voi vähentää? Ainakin siten, että esimerkiksi mustaa ei tulosteta 100 prosentin mustana, vaan esimerkiksi 50-prosenttisena. Tulostimessa pitää olla siis säädin, jolla värikylläisyyttä voi vähentää.

Monissa tulostimissa värikylläisyyttä voi vähentää heti siinä ruudussa, joka ilmestyy silloin, kun tulostuspainiketta on painettu tietokoneohjelmassa. Riippuu tulosteiden lukijasta, kuinka harmaa teksti hänelle kelpaa. Useimmiten täysmusta ei ole tarpeellista.

Väriaineiden täyttö ja ympäristöystävälliset kemikaalit

Koska tyhjät väripatruunat ja mustekasetit ovat suuri ympäristöriski, olisi hyvä, että ne olisivat uudelleentäytettäviä. Varsinkin kalliimmissa ja isoissa tulostimissa on täytettävä mustekasetti, mikä vähentää ympäristön kuormitusta.

Myös väriaineet voivat olla ekologisia. Tulostimen pitäisi olla sellainen, jossa voi käyttää ympäristöystävällisiä musteita. Tulostinvalmistajien ohella myös värikemikaalien valmistajien tulisi olla mukana luomassa ympäristöystävällistä tulostamista.

Ympäristöystävällisyys kulminoituu siihen, kuinka voisi tulostaa mahdollisimman vähän ja mahdollisimman vähällä musteella. Laitteen on oltava “nukkumassa” silloin, kun sitä ei käytetä. Usein ympäristöystävällisyys kuitenkin unohtuu käyttäjältä, koska on kiire, ja tulosteiden sisältöä ei esimerkiksi karsita ensin tekstinkäsittelyohjelmalla.